Godziny pracy / Pon – Pt / 8:00 – 16:00
Godziny pracy / Pon – Pt / 9:00 – 17:00

Cennik

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

LICZBA POZYCJIPODATNIK ZWOLNIONY Z VATCZYNNY PODATNIK VAT
do 5 pozycji księgowych200 zł250 zł
od 6 – 10 pozycji księgowych250 zł300 zł
powyżej 10 pozycji księgowych3 zł za pozycję księgową4 zł za pozycję księgową
W cenie:
 • program do wystawiania faktur;
 • weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów;
 • ewidencja dokumentów w systemie księgowym;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT;
 • prowadzenie rejestru zakupu VAT;
 • przygotowanie i wysłanie pliku JPK_V7M;
 • obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy);
 • terminowe składanie deklaracji w urzędach;
 • przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej;
 • konsultacja księgowa;

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszym Biurem.

Pełna księgowość (księgi handlowe)

LICZBA POZYCJI W KSIĘGACHPODATNIK ZWOLNIONY Z VATCZYNNY PODATNIK VAT
do 10 pozycji księgowych700 zł800 zł
od 11 – 20 pozycji księgowych800 zł900 zł
powyżej 20 pozycji księgowych5 zł za pozycję księgową8 zł za pozycję księgową
W cenie:
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy);
 • weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów;
 • dekretacja dokumentów w systemie księgowym;
 • prowadzenie rozrachunków, weryfikacja płatności od kontrahentów;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT;
 • prowadzenie rejestru zakupu VAT;
 • przygotowywanie, wysłanie pliku JPK_V7M;
 • prowadzenie dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • raportowanie w formie bilansu automatycznego;
 • raportowanie w formie rachunku zysków i strat;
 • obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy);
 • terminowe składanie deklaracji w urzędach;
 • przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej;
 • konsultacja księgowa;
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy);

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszym Biurem.

Ryczałt ewidencjonowany

LICZBA POZYCJIPODATNIK ZWOLNIONY Z VATCZYNNY PODATNIK VAT
do 5 pozycji księgowych200 zł250 zł
od 6 – 10 pozycji księgowych250 zł300 zł
powyżej 10 pozycji księgowych3 zł za pozycję księgową4 zł za pozycję księgową
W cenie:
 • program do wystawiania faktur;
 • weryfikacja poprawności dostarczonych dokumentów;
 • ewidencja dokumentów w systemie księgowym;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT;
 • prowadzenie rejestru zakupu VAT;
 • przygotowanie i wysłanie pliku JPK_V7M;
 • obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek dochodowy);
 • terminowe składanie deklaracji w urzędach;
 • przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej;
 • konsultacja księgowa;
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg (do 6 lat za rok podatkowy);

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszym Biurem.

Obsługa kadrowo-płacowa

PROWADZENIE PŁACPROWADZENIE KADR I PŁACPRZEDSIĘBIORCA
Umowa o pracę - 80 zł / osoba
Umowa zlecenie - 80 zł / osoba
Umowa o pracę - 120 zł / osobaSporządzenie i złożenie deklaracji do ZUS - 80 zł
W cenie:
 • sporządzanie dokumentów pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji: Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA;
 • sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-40;
 • sporządzenie RP-7;
 • zaświadczenia i zgłoszenia kadr i płac;
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • zgłoszenie pracownika do ZUS;

Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z naszym Biurem.

Wycena usługi to kwestia indywidualna ustalana w drodze wspólnych uzgodnień i uzależniona od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości dokumentów księgowych. Współpracę rozpoczynamy od określenia potrzeb, omówienia zasad i strategii podatkowej. Ustalamy osoby upoważnione do przekazywania danych, a także sposób przekazywania dokumentacji. Podpisujemy umowę cywilnoprawną oraz stosowne upoważnienia.

BilansPlus

Biuro Rachunkowe Bilans Plus to zespół specjalistów zajmujących się rachunkowością, podatkami oraz rozliczeniami z zakresu kadr i płac. Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa handlowego, bez względu na ich wielkość i rodzaj.
Profesjonalne biuro rachunkowe dla Ciebie.