Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT w schemacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika
 • prowadzenie obsługi płacowej
 • rozliczenia z ZUS i US
 • pomoc w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr

Dla nowopowstałych firm oferujemy pomoc w założeniu działalności, wyboru formy prawnej oraz formy opodatkowania. Dla firm już działających proponujemy pomoc w dostosowaniu się do zmieniających się przepisów.