Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży
 • ewidencja zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami
 • sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych
 • sporządzanie deklaracji - miesięcznych, kwartalnych, rocznych (PIT, CIT, VAT, ZUS, GUS) oraz osobiste składanie ich do właściwych urzędów
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS (obliczanie miesięcznych składek ZUS i sporządzanie deklaracji DRA, zgłaszanie do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie i zgłaszanie zmian danych właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i płatnika)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc przy sporządzaniu pism i umów
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • zwrot VAT za paliwo z zagranicy