Wycena usługi to kwestia indywidualna ustalana w drodze wspólnych uzgodnień i uzależniona od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości dokumentów księgowych. Współpracę rozpoczynamy od określenia potrzeb, omówienia zasad i strategii podatkowej. Ustalamy osoby upoważnione do przekazywania danych, a także sposób przekazywania dokumentacji. Podpisujemy umowę cywilnoprawną oraz stosowne upoważnienia.