Czym jest JPK?

JPK – Jednolity Plik Kontrolny – to przesyłany w formie elektronicznej zestaw informacji gospodarczych przedsiębiorcy dotyczący danego roku podatkowego. Dane generuje się z systemów finansowo – księgowych. Jednolity Plik Kontrolny posiada ściśle określony układ i schemat xml, który ułatwia jego przetwarzanie. Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (dz. U. poz. 932 ze zm. Rozporządzenie to zostało wydane na mocy art. 193a §3 Ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2018r. wszyscy przedsiębiorcy będący podatnikami VAT przesyłają ewidencje zakupu i sprzedaży VAT w schemacie JPK, który składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Dane zawarte w JPK powinny być zgodne z danymi zawartymi deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Natomiast od 1 lipca 2018r. wszyscy przedsiębiorcy , którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej przekazują niżej wymienione struktury na żądanie organów podatkowych:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy –JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodow i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.